Podmienky používania

Portál MobiSluzby.sk slúži pre vyhľadávanie slovenských živnostníkov a spoločnosti. Živnostníci a spoločnosti si môžu vytvoriť svoj profil ZDARMA. Správcovia portálu nebudú mazať profily živnostníkov/spoločnosti iba v tom prípade, ak budu spĺňať dole uvedené pravidlá portálu. Založením profilu, živnostník/spoločnosť prehlasuje, že súhlasil s pravidlami portálu MobiSluzby.sk

Pravidlo 1:
Každý živnostník/spoločnosť, ktorá si vytvori profil na portále http://www.mobisluzby.sk (ďalej len užívateľ) je povinný sledovať a brať na vedomie podmienky používania, dodržiavať pravidlá portálu http://www.mobisluzby.sk (ďalej len pravidlá) a pokyny administrátora(ov) (ďalej len vedenie portálu) portálu http://www.mobisluzby.sk (ďalej len portál).

Pravidlo 2:
Profily vkladajte do správnych kategórii. Pokiaľ nebude profil v správnej kategórii, môže byť tento profil bez upozornenia presunutý alebo odstránený.

Pravidlo 3:
Zakazuje sa:
 • prispievanie profilov s tematikou postihnutia, sexuálnej orientácie, náboženstva, rasovej alebo národnostnej diskriminácie a etnickej príslušnosti, ktoré majú charakter výsmechu, znevažovania alebo urážania.
 • používanie obrázkov, ktoré nesúvisia s profilom, nemajú pre profil žiadny prínos resp. obsahový význam.

Pravidlo 4:
Vlastník, autor, administrátor a prevádzkovateľ tohto portálu nezodpovedá:
 • za uvedený obsah profilu. Za profil, je zodpovedný užívateľ, ktorý daný profil vytvoril.
 • za službu, ktorú ste realizovali prostredníctvom portálu ( kvalita služby či finančné alebo materiálne plnenie).

Pravidlo 5:
Vytvorenie profilu na tomto portále je bezplatné. Pri porušení pravidiel portálu, bude živnostník/spoločnosť upozornená, pripadne vymazaná z portálu natrvalo.

Pravidlo 6:
Urážky, osočovanie, rasistické a vulgárne vyjadrovanie, ďalej hanobenie národa, rasy, sexuálnej orientácie, etnickej alebo národnostnej skupiny a akákoľvek národná, rasová alebo náboženská nenávisť, ktorá podnecuje k diskriminácii, nepriateľstvu alebo násiliu, propagácia drog a zľahčovanie ich užívania, podpora terorizmu a nabádanie k extrémizmu je na portále zakázané. Porušenie tohto pravidla bude znamenať trvalé odstránenie profilu z portálu. Obchádzanie cenzúry vulgarizmov je považované za porušenie pravidiel.

Pravidlo 7:
Akékoľvek útoky a obviňovanie bez dôkazov vedenia portálu a živnostníkov/spoločnosti s cieľom ich zneváženia, poníženia, pokorenia, zastrašenia, šikanovania a zosmiešnenia je zakázané.

Pravidlo 8:
Zakazuje sa:
 • rozširovanie/nabádanie na rozširovanie alebo nelegálne používanie software/warezu, hudobných súborov, filmov a iných autorsky chránených diel.
 • zakladanie profilov.
  • s obsahom žiadajúcim pomoc s nelegálne nadobudnutým softwarom (hry, programy atď.)
  • s návodmi a žiadosťami ako cracknúť, patchnúť, nelegálne zlegalizovať, aktivovať atď. akéhokoľvek autorsky chráneného diela.
 • predaj/výmena médií a hardware (CD/DVD/HDD/Flash karty...) s obsahom, ktorý ste legálne nenadobudli a ku ktorému nemáte povolenie autora, (vydavateľa alebo inej osoby resp. subjektu, ktorý vlastní autorské práva) na ďalšie šírenie.
 • ponúkanie prístupu na FTP, HTTP, private huby... za finančnú odmenu.

Pravidlo 9:
Finančný alebo materiálny dar na kúpu, údržbu, prevádzku a inováciu servera je dobrovoľný a nenávratný.

Pravidlo 10:
Zakazuje sa prispievanie odkazov na stránky s nelegálnym obsahom, stránky s erotickým obsahom, stránky (vrátanie odkazov na multimediálne súbory a obrázky) s tematikou násilia voči ľudom alebo zvieratám a stránky za úmyslom reklamy, odkaz na ed2k, magnety a odkazy na torrent s nelegálnym resp. autorsky chráneným obsahom.

Pravidlo 11:
 • Nežiadajte o obnovenie profilu v pripadne vymazania profilu z portálu.
 • O tom, aké pravidlo a v akej miere živnostník/spoločnosť porušila rozhoduje vedenie portálu.
 • Taktiež je na rozhodnutí vedenia portálu, aký trest a v akej dĺžke za porušenie týchto pravidiel udelí.

Pravidlo 12:
Výhrady na prácu vedenia portálu budú ignorované.

Pravidlo 13:
Zakazuje sa používať fotografie s rasistickým alebo sexuálnym motívom, s tematikou postihnutia, sexuálnej orientácie, etnickej príslušnosti, náboženstva alebo rasovej a národnostnej diskriminácie, ktorý má charakter výsmechu, znevažovania alebo urážania. Ak bola Vaša fotografia upravená alebo vymazaná, tak je to na základe porušenia týchto pravidiel.

Pravidlo 14:
Zakazuje sa umiestniť do názvu profilu URL adresu.

Pravidlo 15:
Zakazuje sa spamovanie v rovnakej kategórií alebo pridávanie profilu do nevhodnej kategórie.

Pravidlo 16:
Zakazuje sa vytváranie a používanie viacerých profilov na portále.

Pravidlo 17:
O mazaní profilu živnostníka/firmy rozhoduje vedenie portálu. Ak si myslíte, že daný profil porušuje niektoré pravidlo(á) portálu, kontaktujte našu technickú podporu, ktoré rozhodne o ďalšom postupe. Zneužívanie alebo časté posielanie neoprávnených oznámení bude potrestané.

Pravidlo 18:
Zakazuje sa zakladanie profilov so sexuálnou tematikou.

V zmysle zákona č. 613/2008 Z. z. - Autorský zákon, sa zakazuje kopírovanie všetkého autorského materiálu. Tým sa rozumejú vlastné grafické prvky portálu, časti zdrojového kódu, pravidlá portálu, atď. Porušenie Autorského zákona bude mať za následok bránenie si autorstva všetkými právnymi prostriedkami vrátane podania žaloby na súde. Rozširovanie autorského materiálu je podmienené udelením súhlasu autora.

Pravidlo 19:
Vytvorenie profilu na portále a v mobilnej aplikácií MobiSluzby.sk je BEZPLATNÉ a DOBROVOĽNÉ. S vytvorením profilu na MobiSluzby.sk vyjadrujete súhlas so zverejnením Vaších údajov (adresa, telefónne číslo, email ...) V prípade, že chcete odstrániť Váš profil z portálu a mobilnej aplikácie MobiSluzby.sk stačí nás kontaktovať emailom na adresu info@mobisluzby.sk a Váš profil bude VYMAZANÝ.

Pravidlá upravené a platné od 1. decembra 2015.